Kasulik teada

Season Travel OÜ seotud reisikorraldusteenuste teabeleht

Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist meie ettevõtte kaudu reisiks täiendavaid reisiteenuseid, EI SAA Te kasutada ELi direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral tagatud õigusi.

Seetõttu ei vastuta meie ettevõte kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.

Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõttes sama külastuse või sama ühendusevõtmise käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab Season Travel OÜ’l ELi õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta Teie temale tehtud maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.

Season Travel OÜ’l on järgmine tagatis:

  • Salva Kindlustuse poolt väljaantud garantiikindlustus summale 13 000 eurot.

Reisija võib kõnealuste üksustega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn; telefon 620 1707, e-post info@tarbijakaitseamet.ee) ühendust võtta, kui Season Travel OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste osutamisest.

Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui Season Traveliga sõlmitud lepinguid, mida saab täita vaatamata Season Travel OÜ maksevõimest tulenevale suutmatusele lepingust tulenevaid kohustusi täita.

Direktiiv:
Loe täpsemalt direktiivi